Печено кафе

CoffeeКафето е най-популярната напитка в целия свят. Притежаващо прекрасен аромат, изискан вкус и силно тонизиращо действие, то се е превърнало в стратегически важен продукт за световната търговия. Успешно можем да сравним значението на кафето с това на нефта, защото осигурява средства за препитание на стотици хиляди хора.

Продължи

Сурово кафе

homegreenbeansСуровото кафе заема второ място в световната търговия след нефта. В зависимост от добива, износът е около 4-5 милиона тона за година. Консумацията в страните-производители е около 1.3 млн. тона. 10 милиона хектара е приблизителната обща площ на кафените плантации, на които растат около 15 милиарда дървета. Добивът от едно кафено дърво е 500-800 гр. (3500-5000 зърна кафе).

Продължи

ПРЯСНО ИЗПЕЧЕНО ЗА ТЕБ...

КАФЕ

КОНСУМАТИВИ

АКСЕСОАРИ

KАФЕ МАШИНИ