Мартинес” ЕООД е млада, модерна и жизнена компания, създадена през 2005 година. В началото тя е основана като търговска фирма, доставяща кафе и свързаните с него консумативи. Доставката на продуктите е лично чрез дистрибуторска мрежа, състояща се от способни служители. Тава е начинът, по който фирмата се опитва да отговори на нуждите на своите клиенти и да им осигури ефективно обслужване.
В процеса на работа се стига до убеждението, че за да бъде качеството на кафето винаги еднакво, то трябва да е печено в собствена пекарна. Така през 2008 година започва работа новата производствена база „Мартинес”.
Дружеството се занимава с печене и пакетиране на кафе и през годините е подобрило репутацията на марката си чрез каналите за търговия на дребно ХоРеКа и Вендинг. Това, което отличава марката „Мартинес”, е непрекъснатият  контрол на качеството, осигуряван чрез внимателен подбор на суровините, контрол на производствената верига и качеството на работа, извършена в пълно съответствие с изискванията на НАССР. Непрекъснатото обновяване на производствените процеси, надеждността и гъвкавостта, съчетани с опита и професионализма на служителите, превръщат компанията в синоним на качество. Затова и все повече фирми се доверяват на пекарна „Мартинес” за производство на собствените им марки кафе.
Ангажираност, професионализъм и уважение към клиента, са от съществено значение за работата на компанията с нейните партньори.

КАФЕ

КОНСУМАТИВИ

АКСЕСОАРИ

KАФЕ МАШИНИ